Cor Huizer

Deze website is opgebouwd rond drie hoofdthema’s, welke u boven aan dit scherm ziet. Op deze pagina worden voor elk van deze thema’s een korte inhoudsopgave gegeven, welke u hieronder vind.

Religie

Reeds gedurende meer dan 20 jaar schrijf ik elke zondag en christelijke feestdag, waarvan een misboekje van wordt uitgegeven, een uitleg van de Schriftteksten die in de Rooms Katholieke Kerk bij deze zondag of feestdag horen. Eerst alleen voor de nieuwsgroep nl.religie, maar sinds ik een eigen website heb worden deze uitleggingen ook gepubliceerd op mijn eigen website. Daarnaast heb ik artikelen geschreven om bepaalde aspecten van de Leer van God in Jezus Christus verder toe te lichten en welke min of meer betrekking hebben op dit thema.

Enter >>

Duurzaamheid

In 2004 heb ik een plan opgesteld om in tien jaar tijd over te stappen op duurzame energie. Deze heb ik aan alle toen bestaande Tweede Kamerfracties gezonden, evenals aan de regering. Maar helaas is mij in de loop van de jaren gebleken dat, ook de linkse milieu partijen, en onze elite – die alle macht in handen heeft, ongeacht hoe de politiek is geregeld – geen belangstelling hebben voor echte duurzame energie. Wel wil de elite de gewone man/vrouw, door middel van torenhoge belastingen, van hun inkomen beroven en als, onnodige subsidies, aan zichzelf laten uitkeren. De ‘groene’ linkse partijen zijn niet echt geïnteresseerd in duurzaamheid, wel in het opleggen van hun anti christelijke marxistische agenda. Mijn plan is niet ideaal, zelfs een beetje primitief, maar geeft wel de enige juiste richting aan; namelijk decentraal opwekken van energie, teveel aan opgewekte energie op een bepaald moment omzetten in waterstof en deze waterstof weer omzetten in elektra, wanneer er te weinig wordt opgewekt. Dan is er een vaste, constante en betrouwbare energievoorziening mogelijk, zonder dat er subsidies hoeven worden uitgekeerd. Want duurzame, hernieuwbare energie kost niet meer dan fossiele energie, mits op de juiste wijze toegepast: decentraal! Tenslotte heeft God ons een overvloed van duurzame hernieuwbare energie en grondstoffen gegeven, maar wel aan alle mensen en niet alleen bestemd voor de rijke, hebzuchtige elite of voor onrealistische ideologieën. Daarnaast staan er een aantal artikelen, welke min of meer betrekking hebben op dit thema.

Enter >>

Slavernijboek

Ik walgde van het begrip slavernij. Maar ik ben een waarheidszoeker. Daarom wilde ik weten waarom slavernij, bijna vanaf het begin van de mensheid, tot op heden, ondanks de met de mond beleden ‘afschaffing’ van slavernij – welke nooit heeft plaatsgevonden – voor kwam en voor komt. In de loop van dit onderzoek naar wat slavernij is en waarom het overal aanwezig is – ook bij ons in Nederland – kwam ik tot de ontdekking dat er geen menselijke samenleving mogelijk is zonder één of meerdere vormen van slavernij. Daarbij moet aangetekend worden dat slavernij niet altijd het eigendom van andere mensen dan de eigen, onvolwassen, kinderen in houdt. Maar kinderen zijn wel van nature het eigendom van hun ouders, totdat zij volwassen zijn. Ik weet nu nog veel meer over slavernij, dan toen ik dit boek schreef. Maar alles, wat ik nadien te weten ben gekomen, bevestigt dat ik in mijn boek reeds de waarheid heb geschreven. Daarbij heb ik nog artikelen geschreven, welke min of meer betrekking hebben op dit thema.

Enter >>

© Cor Huizer 2024
Ontwerp en hosting Maartens automatisering