Religie

Zegel van de levende god

Er zal bescherming geboden worden aan allen die dit Zegel aanvaarden, voor elk van hen en hun familie, tijdens de periode in de aanloop naar de Tweede Komst van Christus.Dit bijzonder gebed is een geschenk van God de Vader, gegeven aan de profeet Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, voor de bescherming van al Gods kinderen.Richt jullie nu op en aanvaard Mijn Zegel, het Zegel van de Levende God. Bid dit kruistochtgebed (33) om Mijn Zegel te erkennen en het te aanvaarden met liefde, vreugde en dankbaarheid.mijn God, mijn liefhebbende Vader, ik aanvaard met liefde en dankbaarheid Uw goddelijk Zegel van bescherming.

Uw Godheid omringt voor eeuwig mijn lichaam en mijn ziel. Ik buig neer in nederige dankzegging en bied U mijn diepe liefde en mijn trouw aan U, mijn geliefde Vader, aan. Ik smeek U om mij en mijn geliefden te beschermen met dit bijzondere Zegel. En ik wijd mijn leven aan Uw dienst voor eeuwig en altijd. Ik houd van U, lieve Vader. Ik vertroost U in deze tijden, lieve Vader. Ik offer U op het Lichaam, het Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw welbeminde Zoon als verzoening voor de zonden van de wereld en voor de redding van al Uw kinderen. Amen.Ga, Mijn kinderen, en vrees niet ! Vertrouw op Mij, jullie geliefde Vader, die elk van jullie liefdevol geschapen heeft. Ik ken elke afzonderlijke ziel. Elk stukje van jullie is Mij bekend. Er is er niet één onder jullie die minder bemind wordt dan een ander. Hierdoor wil Ik niet één ziel verliezen. Niet één ! Blijf a.u.b. elke dag het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid bidden ! Op zekere dag zullen jullie begrijpen waarom deze zuivering nodig is.Jullie liefhebbende Vader in de HemelGod de Allerhoogst

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2024
Ontwerp en hosting Maartens automatisering